Chằng khác gì các ngôn ngữ lập trình khác , cú pháp và cách khai báo các hàng trong lập trình PHP cũng vậy , tuy nhiên với ngôn ngữ máy PHP , hàm được khai báo trong thẻ :Chú ý: khi các anh sử dụng cách 2 thì cần cấu hình short_open_tag=On. Nếu mọi người sử dụng sharehosting và muốn áp dụng web của mình tương hợp với các hosting thì phải khai báo theo cách 1. Để PHP Engine có khả năng phiên dịch được file chứa mã nguồn PHP cần phải được lưu dưới dạng .php thay vì .html
Trong PHP biến không cần phải đinh nghĩa như hằng và biến có khả năng thay đổi còn hằng thì không. Cách đặt tên của biến cũng giống như cách Mệnh danh của hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tất thảy biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu "$". PHP tự động hiểu các kiểu biến nên người làm việc không nên khai báo kiểu biến. [/color]

nếu :Hằng trong suốt ngôn ngữ lập trình PHP là một giá trị được khai cảnh báo lúc dùng , nó được bắt đầu bằng dấu _ nó có khả năng là chuỗi. Chú ý , hằng trong PHP không được bắt đầu bằng số , như thế là sai. Hằng trong PHP cơ bản được định nghĩa bằng hàm define( ). Nó Đã quyết chắc và không được được định nghĩa lại.

Ví dụ:[color=#333333]
Học PHP cơ bản

Có 4 cách cơ bản để truyền biến giữa các trang : truyền biến trong URL , qua session , cookie hoặc với một HTML form.

Bài học đến đây là chấm dứt , hãy gõ những đoạn code ví dụ và thực hiện chúng.