Công nghệ kiến thiết vải địa kỹ thuật
+ thiết kế truớc trong sơ đồ trải vải làm việc của máy khâu vải theo nguyên lý tổng chiều dài đường khâu ngắn nhất. trong khi sử dụng vải để gia cường thì rải vải theo hướng thẳng góc với tim đường.
+ sẵn sàng mặt bằng trước trong khi trải vải địa kỹ thuật
- Bơm hút nước hoặc tháo khô nền đường cục bộ diện tích rải vải địa kỹ thuật.
- Dọn sạch gốc cây, cỏ rác và những nguyên liệu khác
- Đào đất tới tốt độ thiết kế trải vải.
- San phẳng đất nền trước lúc trải vải
+ Trải và nối vải địa kỹ thuật ( những bước kiến tạo xem hình vẽ)
Sau trong tạo mặt bằng, kết hợp trải vải và nối vải. Việc nối vải bắt buộc sử dụng bằng máy khâu . Đường khâu cách biên 5-15cm: khoảng cách mũi chỉ là 7-10mm.


+ Đắp đất trên vải
- Sau trong khi trải vải xong xuôi sẽ áp dụng đắp lớp trước tiên trên vải địa kỹ thuật bằng cát hạt trung. ví dụ nền quá yếu, được sản xuất với thể đắp lớp trước tiên dày 50cm.
- Sau trong san nguyên vật liệu áp dụng lu bằng xe bánh xích, sau đó sử dụng lu bằng xe bánh lốp và tải trọng tăng tiếp tục với mục đích đạt độ chặt theo yêu cầu .
- Từ lớp đắp thứ 2 thiết kế và kiểm tra thông thường như kiến thiết nền đường.
+ trong quá trình kiến tạo tránh nhằm máy thiết kế di động trực tiếp trên mặt vải địa kỹ thuật.

Công Ty Vina Tân Á -- Bao PP