Hiện nay, số lượng nhà hàng, khách sạn đang tăng trưởng chóng mặt do nhu cầu phát triển du lịch củng như sự phát triển của nền kinh tế – xã hội, kèm theo đó là những tác động đến môi trường như chất thải, tiếng ồn, nước xả thải từ hoạt động kinh doanh củng như sinh hoạt của khách hàng, nhân viên …
Trong quá trình hoạt động các nguồn gây ô nhiễm cho môi trường đất, nước, không khí, chủ yếu là nước thải từ các khu vực ăn uống, nhà bếp, sinh hoạt của khách và nhân viên tại nhà hàng có chứa nồng độ các chất ô nhiễm cao như BOD, COD, SS, Nitơ, Photpho, vi trùng gây bệnh,…nếu thải ra môi trường mà chưa qua xử lý sẽ là ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ngoài ra các chất hữu cơ khi phân hủy sẽ sinh ra khí H2S, CH4,…gây mùi hôi thối phát tán ra môi trường xung quanh làm bầu không khí trở nên ô nhiễm.
Vì vậy việc lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho nhà hàng, khách sạn là cơ sở để nhà nước và cơ quan môi trường có thể quản lý, giám sát tình hình tác động đến môi trường của nhà hàng – khách sạn. Ngoài ra còn giúp chủ cơ sở có thể kiểm soát được lượng chất thải trong quá trình hoạt động và mức độ ảnh hưởng đến môi trường của cơ sở mình.
Đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường:
- Đối tượng phải thực hiện chương trình giám sát môi trường (quan trắc môi trường): các nhà hàng đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Điều 16, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP) và Kế hoạch bảo vệ môi trường (theo Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/ QH 13 ngày 13/06/2014).
- Các dự án xây dựng nhà hàng đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
Thời gian thực hiện:
- 3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm.
- 6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương).
Hồ sơ cần thiết
- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
- Hóa đơn điện, nước 6 tháng
- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có)
- Bản vẽ mặt bằng, thoát nước mưa, nước thải (nếu có)
- Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt (nếu có)
- Chứng từ thu gom chất thải nguy hại (nếu có)
- Giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm (nếu có).
Quy trình thực hiện
- Đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án
- Khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan đến dự án
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm
- Liệt kê các biện pháp phòng ngừa đã và đang sử dụng
- Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh. Đánh giá chất lượng môi trường
- Đánh giá tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố
- Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng phê duyệt.
Nếu có thắc mắc hay nhu cầu thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho nhà hàng mình, hãy liên hệ với chúng tôi – Công ty tư vấn môi trường Phong Phú để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí.

Công ty Tư vấn Môi trường Phong Phú
Phương Thanh – 0918787089
Đ/c: 217 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp
Email: Congtyphongphujsc@gmail.com
ĐT: 08.38942589-82