Hướng dẫn cách khóa băng nhóm đĩa chẳng cần phần mềm dẻo với Bitlocker xem thêm: nạp mực máy in quận 12 Uy Tín
Cách khóa tổ đĩa trên Windows 7/8/8.1/10 giò cần phần mềm dẻo. sử dụng Bitlocker là dụng cụ khóa vượt đĩa lắm sẵn trên Windows giúp băng nhóm đĩa hạng bạn bất khả xâm phạm.
1. Hướng dẫn khóa băng đĩa (mã hóa) đồng phần mềm Bitlocker
Bước 1: Bạn nhấn chuột nếu vào dải đĩa muốn khóa chọn Turn on BitLocker .
dấn chuột phải vào vượt đĩa muốn khóa chọn Turn on BitLocker
Bước 2: tích trữ ra ô dù Use a password lớn unlock the drive rồi gia nhập mật khẩu vào 2 ô dù Enter your password và Reenter your password . Sau đấy thừa nhận nút Next .
Tích vào ơ Use a password to unlock the drive rồi Nhập mật khẩu vào 2 dù Enter your password và Reenter your password. Sau đó nhận nút Next
Bước 3: Sao lưu khóa đề phòng sử dụng lót bạn quên mật khẩu. Bạn nhiều trạng thái lưu ra bất kỳ nơi nà trong suốt danh thiếp tuyển lựa:
Save to your Microsoft trương mục: Lưu vào trương mục Microsoft
Save to a USB flash drive: Lưu ra USB
Save lớn a file: Lưu vào máy xem
Print the recovery key: In ra giấy
Lưu xong thì bạn dấn nút Next nổi tiếp.
Lưu ý: Bạn phải lưu key đề phòng thời nút Next mới sáng lên biếu bạn dấn
Lưu khóa dự phòng
Bước 4: BitLocker sẽ từ cồn mã hóa tã bạn thêm danh thiếp tập tin cẩn mới ra vượt đĩa. tuy rằng nhiên, bạn cần phải chọn lựa cách mã hóa đối xử cùng những xếp tin cậy thoả giàu trên dải đĩa.
Ở đây lắm 2 chọn lựa
Encrypt used disk space only (faster and best for new PCs and drives): Chỉ mẽ hóa chả gian lưu tàng trữ trên ổ đĩa thoả nhằm dùng. Khuyên sử dụng với máy tính toán mới – dày hơn .
Encrypt entire drive (slower but best for PCs and drives already in use): mã hóa tất cả tổ đĩa. Khuyên sử dụng cùng máy tính toán hở dùng một thời gian – chậm hơn .
chọn xong, bạn thừa nhận nút Next .
chọn cách BitLocker mã hóa mặt trời liệu hồn
Bước 5: Ở bước này cũng nhiều 2 chọn lọc:
New encryption mode (best for fixed drives on this device): giả dụ khóa băng nhóm đĩa cố định trên máy xem thì lựa tuyển lựa nào là.
Compatible mode (best for drives that bướng be moved from this device): Nếu khóa vượt đĩa rời giàu dạng chuyển di sang trọng tơ màng bị khác thời lựa tuyển lựa nè.
chọn xong xuôi, bạn nhận nút Next để tiếp kiến.
chọn loại băng đĩa đặt mã hóa
Bước 6: nhấn nút Start encrypting .
dấn nút Start encrypting
Bước 7: BitLocker bắt đầu mã hóa băng đĩa. Bạn hẵng giàu trạng thái dùng máy tính lót quá trình mẽ hóa diễn ra, nhưng sẽ công tặng quá đệ mã hóa chậm hơn tí ti.
BitLocker thắt đầu mẽ hóa sờ soạng vượt đĩa
Bước 8: Thông báo mẽ hóa mặt trời liệu thần hồn trên vượt đĩa thành đả, bạn dìm nút Close thắng tắt thông tin nào là.
dấn nút Close
Sau lúc mã hóa đoạn, ổ đĩa sẽ phanh khóa lại trong suốt bận phát động đấu theo, bạn cần bật khóa xuể dùng.
Biểu tượng băng nhóm đĩa được khóa đồng BitLocker (như ảnh dưới là băng D).
dải đĩa D nổi khóa với BitLocker
2. Hướng dẫn mở khóa dải đĩa (chỉ nếu như bật khóa mỗi lót phát động máy tính toán)
Bước 1: Bạn dìm chuột nếu vào dải đĩa xuể khóa cùng BitLocker lựa Unlock Drive…
nhận chuột nếu như vào tổ đĩa nổi khóa lựa Unlock Drive...
Bước 2: gia nhập mật khẩu rồi nhấn nút Unlock .
gia nhập mật khẩu rồi dấn nút Unlock
chập nè dải đĩa sẽ nổi bật khóa (như ảnh dưới là băng D).
ổ đĩa D tốt mở khóa cùng Bitlocker
3. Hướng dẫn cách đổi thay mật khẩu khóa băng đĩa
Bước 1: bật khóa ổ đĩa với mật khẩu cũ.
Bước 2: nhận chuột nếu ra ổ đĩa chọn Change BitLocker password .
nhấn chuột phải vào băng đĩa chọn Change BitLocker password
Bước 3: gia nhập mật khẩu cũ vào khung Old password và gia nhập mật khẩu mới ra 2 khuông New password và Confirm new password rồi dìm nút Change password .
gia nhập mật khẩu cũ và mới rồi nhận nút Change password
Bước 4: Sau lót xuất hiện nay dòng thông tin The password has been successfully changed là bạn hẵng đổi mật khẩu vách đánh rồi đó.
thông tin tráo mật khẩu vách công
4. Hướng dẫn dùng khóa đề phòng khi quên mật khẩu
Bước 1: Bạn dìm chuột giả dụ vào băng nhóm đĩa lựa Unlock Drive…
dìm chuột nếu như vào dải đĩa lựa Unlock Drive...
Bước 2: Tại cửa sổ Nhập mật khẩu, bạn nhận vào dòng More options .
nhận vào thòng More options
Bước 3: tiếp chuyện nhận ra thòng Enter recovery key .
nhận vào dòng Enter recovery key
Bước 4: bật key recovery (khóa phòng ngừa) bạn Sao lưu lại nhát xuể BitLocker, copy (chép) key trong suốt phần Recovery Key .
chép key trong suốt phần Recovery Key
Bước 5: Paste (dán) key nè ra sườn bật khóa BitLocker rồi nhấn nút Unlock .
Nhập key nào vào khung mở khóa BitLocker rồi nhấn nút Unlock
5. bật trang quản lí lý BitLocker
Cách 1: Bạn nhấn chuột nếu lên vượt đĩa nổi khóa với BitLocker (đã bật khóa) chọn Manage BitLocker .
thừa nhận chuột phải lên băng nhóm đĩa tốt khóa đồng BitLocker (hãy mở khóa) chọn Manage BitLocker
Cách 2:
Bước 1: Bạn bật Control Panel
Bước 2: lựa System and Security (chú ý chế độ View by Category).
chọn System and Security (chú ý chế kiêng kị View by Category)
Bước 3: nhận vào thòng Manage BitLocker .
dìm ra dòng Manage BitLocker
Bước 4: Giao diện quản lý BitLocker. Ở đây bạn lắm trạng thái Sao lưu khóa phòng ngừa, đánh tráo mật khẩu, xóa mật khẩu, mở tự hễ bật khóa, đóng BitLocker.
Giao diện quản lý BitLocker
6. Hướng dẫn cách vứt khóa dải đĩa (đóng BitLocker)
Bước 1: Bạn ra trang cai quản lý BitLocker (tính toán hướng dẫn ở phần 5)
Bước 2: thừa nhận vào thòng Turn off BitLocker trong suốt phần dải đĩa bạn muốn tắt BitLocker. Xuất hiện nay cửa sổng xác nhận, bạn nhấn nút Turn off Bitlocker .
dấn ra dòng Turn off BitLocker trong suốt phần băng nhóm đĩa bạn muốn đóng BitLocker. Xuất bây chừ cửa sổ xác nhận, bạn nhấn nút Turn off Bitlocker.
Bước 3: nép đầu quá đệ trải mẽ. Sau nhát dẫn giải mẽ xong thời đồng nghĩa cùng việc khóa băng đĩa sẽ tốt quăng quật.
bức đầu quá trình dẫn giải mã, bỏ khóa BitLocker
chúi danh thiếp bạn vách đả!!!