vận dụng hóa đơn điện tử viettel: công ty buộc phải CHUYỂN ác LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ quan thuế (CQT)
Published on August 28, 2017
LikeSỬ DỤNG hóa đơn điện tử viettel: công ty phải CHUYỂN hiểm độc LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ quan thuế (CQT)3ShareShare vận dụng hóa đơn điện tử viettel: công ty bắt buộc phải CHUYỂN cay nghiệt LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ thuế quan (CQT)1
Phạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
Phạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
FollowPhạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
General accountant at Khatoco Trading Co. Ltd. - Khanh Viet group
việc sử dụng hóa đơn điện tử viettel (HĐĐT) đem lại tiện lợi cho cả 3 bên: người bán; người mua và cơ quan quản lý trong đó có CQT. chi tiết, sử dụng hóa đơn điện tử viettel giúp ngành thuế xây dựng căn cứ ác nghiệp liệu về hóa đơn. chính vì tiện lợi như thế mà xu hướng sẽ là doanh nghiện khi vận dụng hóa đơn điện tử viettel sẽ truyền ác nghiệp liệu về cho CQT để tạo nên một căn cứ dữ liệu về HĐĐT. ngoài ra, kinh nghiệm tại Hàn Quốc còn cho thấy, CQT sẽ phạt đối với việc chậm truyền hiểm độc liệu hóa đơn hơn 2 ngày cho CQT. có thiết chế tài xử phạt việc chậm rãi chuyển dữ liệu về CQT sẽ sử dụng tại Việt Nam sắp đến. bài post này nhằm chăm sóc những cơ sở về HĐĐT và xu hướng chuyển độc ác liệu hóa điện tử về CQT trong thời gian sắp tới.

trước nhất, chúng ta hãy cùng nắm căn bản thế nào là hóa đơn điện tử viettel?

hóa đơn điện tử viettel và vận dụng hóa đơn điện thử được dẫn dắt trong Thông tư 32/2011 và sắp xếp lại bằng hàng loạt công văn hướng dẫn khác. trong đó định nghĩa: HĐ ĐT là thông tin về hàng hóa và dịch vụ được tạo lập, gửi nhận, truyền dẫn và lưu trữ trên các thiết bị điện tử. bao gồm hóa đơn GTGT, hóa đơn bán lẻ, xuất khẩu . HĐĐT là chứng từ dự định và phép tắc lưu giữ tối còn thiếu 10 năm theo luật kế toán. HĐĐT cũng có đầy đủ các thông báo như hóa đơn giấy thường ngày. HĐĐT được lập ưng chuẩn công cụ tạo HĐĐT hoặc các mối lái chăm sóc phương pháp hóa đơn (SAAS). Các quy tắc về giải quyết hóa đơn đã lập bao gồm: hủy, sửa đổi cũng được quy tắc rưa rứa hóa đơn giấy. ngoài ra, có một quy chế riêng đối với HĐ ĐT đó là việc biến chất sang hóa đơn giấy nhằm lưu trữ chứng từ kế toán (không bắt buộc) hoặc chứng tỏ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lưu thông tại đường. Theo đó, mỗi HĐĐT chỉ được biến đổi một lần và người thực thi thay đổi chịu 100% chức trách về việc đổi thay.


Cũng tại thông tư này có quy định rõ lớp lang thủ tục khai triển hóa đơn điện tử viettel tại công ty.


Ảnh: hỗn hợp các thông báo liên quan đến HĐĐT hiện hành.

nhìn tổng thể, HĐ ĐT trên thế giới đã được sử dụng từ lâu nhất là ở các quốc gia phát triển với hoàn cảnh căn cứ hạ tầng biết được và trình độ tin học phát triển. thực tại ứng dụng cho thấy ứng dụng HĐ ĐT hạn chế chi phí chung toàn xã hội liên đới không gián tiếp tới in ấn, lưu giữ và truyền chuyên chở cũng như mất mát mất nết hóa đơn.

tiếp tục, chúng ta sẽ khám phá căn cứ nào để doanh nghiệp buộc phải bắt đầu ứng dụng HĐĐT từ năm 2018.

Theo dự thảo Nghị định sắp xếp lại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP, mà chú trọng sẽ liên can đến quy tắc về hành hình biến chất sang áp dụng hóa đơn điện tử viettel cho các công ty. trước đây, Bộ tài chính ban hành hình định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã xác thực của cơ quan thuế; xác định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thời gian thực hiện xác định số 1209/QĐ-BCT ngày 23/06/2015. việc ban hành Nghị định điều chỉnh lần này cũng là 1 trong những hoạt động để khai triển thực hiện cải cách giấy tờ hành chính, khai triển chính phủ điện tử theo nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015.

cụ thể lộ trình được bộc lộ trong dự thảo Nghị định sắp xếp lại như sau:

với định hướng đến năm 2020, cơ bản thực thi hóa đơn điện tử viettel với khoảng 90% số doanh nghiệp hoặc 90% số lượng hàng hóa được trao đổi hàng hoá (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử viettel thì hành hình thực thi từ năm 2018 như sau:

từ ngày 01/01/2018 các đối tượng sau sử dụng hóa đơn điện tử viettel/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế cho hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

(i) Các công ty, đơn vị sự nghiệp vận dụng hóa đơn điện tử viettel kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực thi kết chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ thuế quan gồm:

- công ty được hoàn thành theo quy định của pháp lý trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu khoa học cao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sinh sản, kinh dinh theo phép tắc của pháp luật.

- công ty, nhà băng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo ấn phẩm hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, doanh nghiệp trực thuộc khác thức giấc, phố biển với hội sở chính có thực thi kê khai, nộp thuế GTGT.

(ii) Các doanh nghiệp, đơn vị áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã chính xác của cơ quan thuế gồm:

- doanh nghiệp mới hoàn thành (không bao gồm doanh nghiệp nêu tại điểm i tại trên);

- Các công ty, tổ chức đang mua hóa đơn của cơ thuế quan gồm: công ty vi phạm về quản lý, vận dụng hóa đơn; doanh nghiệp có hoạn nạn theo thông báo của cơ thuế quan và công ty, công ty khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ thuế quan trước ngày 01/01/2018 phải vận dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế theo thông tin của cơ quan thuế.

(iii) từ ngày 01/01/2019: 30% các công ty, doanh nghiệp còn lại.

(iv) từ ngày 01/01/2020:

- 80% các công ty, doanh nghiệp vận dụng hóa đơn điện tử viettel, hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế.

- bắt đầu triển khai hóa đơn điện tử viettel cho các hộ kinh doanh có doanh thu/năm từ 3 tỷ trở lên.

như thế, mặc dầu chưa ban hành chủ yếu tức trong năm 2017, ngoài ra ngay từ 1/1/2018 một phòng ban doanh nghiệp đã buộc phải thực hiện việc ứng dụng hóa đơn điện tử viettel nên sửa soạn trước là vô cùng thiết yếu cho công ty. nhiều công ty đáp ứng công cụ kế toán cũng đã bắt đầu viết công dụng tạo hóa đơn điện tử viettel nhằm phục vụ biện pháp kịp thời cho doanh nghiệp áp dụng ứng dụng kế toán của mình nhằm tích hợp tức thì hiểm độc liệu kế toán để tạo vật đơn điện tử viettel.

có thể thấy cũng như nguyên tắc về kê khai và nộp thuế điện tử, việc nhất thiết doanh nghiệp theo hành hình chuyển đổi vận dụng HĐĐT cũng nằm trong hành hình cải cách thủ tục hành chủ yếu và bắt đầu xây dựng chính phủ điện tử. ngoài ra, Nghị định sửa đổi đảm bảo ăn khớp với nguyên tắc của luật kế toán năm 2015, luật Giao dịch điện tử, luật Quản lý thuế, luật công bố content quy phạm pháp lý năm 2015, các luật thuế và luật pháp có liên can.

tình yêu hình ứng dụng hóa đơn điện tử viettel hiện tại ở Việt Nam như vậy nào?


từ năm 2011, thời khắc Thông tư 32/2011 bắt đầu hoạt động đã có công ty áp dụng hóa đơn điện tử viettel. Và theo biểu đồ trên, khối lượng công ty sử dụng HĐ ĐT tăng cao mạnh theo thời gian chưa hết vẫn chiếm tỷ trọng khiêm nhượng trong tổng thể các tình trạng hóa đơn hiện đang được vận dụng.


đến năm 2016, cả nước đã có trển 656 doanh nghiệp ứng dụng HĐ ĐT tập kết chủ yếu ở Hà Nội và đô thị Hồ Chí Minh và là các doanh nghiệp lớn hành động trong lãnh vực trao đổi hàng hoá, dịch vụ, có hạ tầng kỹ thuật thông tin phát triển. Gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chủ yếu viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) và công ty chuyển vận đường sắt Sài Gòn Hà Nội. cảnh ngộ áp dụng hóa đơn điện tử viettel hết sức đơn giản và ăn khớp với phát triển cơ sở hạ tầng thông tin bây giờ, gồm: có chữ ký số và có hệ thống công kệ biết được cũng như có thể tróc nã cập internet.

hiện tại có 2 hình thái hóa đơn điện tử viettel được chấp nhận:

hóa đơn điện tử viettel do công ty tự lập phê chuẩn phần mềm hóa đơn hoặc hệ thống tạo vật đơn của công ty đáp ứng dịch vụ hóa đơn điện tử viettel.
hóa đơn điện tử viettel có mã chuẩn xác của CQT, khi người bán lập hóa đơn có thể chuyển tới CQT để cấp mã chuẩn xác trước khi chuyển lại để truyền sang cho người mua.
hình thức thứ 2 hiện đang được thử nghiệm với gần 315 doanh nghiệp tham gia chủ yếu ở hai thị thành là Hà Nội ( 201 doanh nghiệp) và Tp Hồ Chí Minh (114 doanh nghiệp). Trên căn cứ thông lệ quốc tế một ít nước có vận dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan, Bộ tài chính đã nghiên cứu khởi xây hệ thống hóa đơn điện tử viettel có mã của CQT. hóa đơn điện tử viettel có mã của CQTcó điểm khác với hóa đơn điện tử viettel do công ty phát hành và gởi đến người mua như nêu trên là trước khi được gởi cho người mua thì hóa đơn điện tử viettel được truyền tới hệ thống điện tử của cơ quan thuế để được gắn mã điện tử của cơ thuế quan. ưng chuẩn mã điện tử này, cơ thuế quan sẽ có content ác nghiệp liệu của hóa đơn. xác định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 thể nghiệm áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã xác thực với mục tiêu:

Từng bước khởi xây căn cứ ác liệu về hóa đơn tập trung để chuyên dụng cho công tác quản lý thuế;
cách tân thủ tục hành chủ yếu cho doanh nghiệp, rút ngắn thời kì cho công ty khi thực thi các thủ tục về hóa đơn;
thí nghiệm về hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế để hoàn thành chủ yếu sách về hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế đồng thời hoàn tất mạng lưới công nghệ biết được trước khi khai triển rộng toàn quốc;
căn cứ độc ác liệu về hóa đơn dùng cho quản lý thuế.




Hóa đơn gắn với quản lý thuế GTGT hơn nữa ngày nay với tỷ lệ 91,8% là hóa đơn giấy, 8,2% là hóa đơn điện tử viettel nhưng không hề quy chế nhất thiết doanh nghiệp chuyển dữ liệu hóa đơn về cơ thuế quan nên công tác quản lý thuế gặp vô số trắc trở đặc biệt trong công tác quản lý kê khai, hoàn thuế GTGT. Nhất là hiện tại, công ty đã không còn bắt buộc phải gởi bảng kê hóa đơn mua vào bán ra cho CQT như thường đây. chủ yếu vì vậy mà xu hướng sẽ chuyển ác nghiệp liệu HĐĐT về cho CQT để quản lý tập trung. cụ thể, trong dự thảo Nghị định sửa đổi có quy chế rõ: "Người bán hàng hóa, dịch vụ hữu trách truyền hiểm độc liệu hóa đơn điện tử viettel cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nối chỉ dẫn của Bộ tài chính. Cơ quan thuế có trách nhiệm xây dựng CSDL về hóa đơn phục vụ công tác quản lý thuế theo thông lệ thế giới, với năm (05) nội dung".

Xem chi tiết: http://www.cell-relay.com/category/cong-nghe-so-hoa/hoa-don-dien-tu

Theo đó, khi hết thảy công ty khai triển hóa đơn điện tử viettel thì ngành thuế sẽ có hệ thống cơ sở ác nghiệt liệu về hóa đơn từ đó có thể dùng cho công tác thanh tra, xác thực, hoàn thuế, phân tích hoạn nạn công ty, cá nhân kinh doanh. tuy nhiên có thể giúp cơ quan hải quan ở các cửa khẩu, sân bay tốc hành có thông tin để thực hiện hoàn thuế. khi doanh nghiệp ứng dụng hóa đơn điện tử viettel/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế thì biết được về hóa đơn của doanh nghiệp được tập trung ở cơ quan thuế một cách liên tiếp nên cơ quan thuế có ngay thông báo về doanh thu, phí tổn hàng ngày của công ty, kịp thời kiếm ra ra những bất thường khi công ty xuất hóa đơn. Cơ quan thuế, cơ quan khác của quốc gia bất cần phải thực thi xác minh hóa đơn như hiện tại. khi cán bộ thuế nhập biết được về công ty bỏ trốn, mất tích, mạng lưới sẽ tự động dừng không cho phép doanh nghiệp được xuất hóa đơn. chưa hết không khó ứng dụng xuất từng hóa đơn riêng lẻ cho cá thể kinh doanh, cho các công ty bị cưỡng chế về nợ. như thế có thể thấy rõ ý kiến là buộc doanh nghiệp bắt buộc phải ứng dụng HĐ ĐT thay thế khích lệ như trước đây. xây dựng một lộ trình thực hiện đổi thay. ngoài ra sẽ tiến đến quy định việc thay đổi dữ liệu HĐĐT về cho CQT.

Tuy có nhiều lợi ích đem lại từ việc ứng dụng HĐĐT như giảm thiểu tổn phí in ấn, lưu giữ cũng như tổn thất hóa đơn, tại Việt Nam vẫn buộc phải luân chuyển HĐĐT thành hóa đơn giấy dưới thực trạng chuyển đổi hóa đơn điện tử viettel nhằm phục vụ tiêu chí chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa khi lưu chuyển. trong khi đó, kinh nghiệm thế giới cho thấy chẳng phải thực thi việc này vì chẳng hề quy định xuất xứ hàng hóa đi đường. dù vậy trong nghị định sửa đổi khi đề cập đến lợi quyền và trách nhiệm của công ty, cá thể trong quản lý vận dụng HĐĐT có đề cập nội dung: "Hóa đơn điện có giá trị vận dụng trong việc thực thi các giấy tờ về thuế, chứng tỏ tính hợp pháp của hàng hóa lưu chuyển trên thị trường, để đăng ký quyền vận dụng, quyền sở hữu, để kê khai thanh toán vốn ngân quỹ. Các cơ quan quản lý quốc gia có liên can áp dụng hóa đơn điện tử viettel dùng cho yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp Hóa đơn giấy (tương tự như quy định Tờ khai thương chính điện tử)." Rất hi vọng khi thành lập Nghị định sửa đổi sẽ không nhất thiết luân chuyển HĐĐT thành hóa đơn giấy để chứng minh cội nguồn xuất xứ nhằm bảo đảm lợi ích của HĐĐT.

Xem thêm: http://www.cell-relay.com/