thiết bị mầm non hà vũ Chính phủ đã thuyết trình, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc không thu học phí và nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non tại phiên họp sáng 12/9.

Hai chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục đã được Chính phủ đề xuất tại Tờ trình về sửa đổi Luật Giáo dục, được Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạtrình bày, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp sáng nay, 12/9.

Đó là không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập, cung cấp đóng học phí cơ sở ngoài công lập cùng với trẻ con, học sinh diện phổ cập và nâng chuẩn trình độ được đào tạo với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết hiện nay, khung học phí mầm non, phổ thông luật pháp so sánh với các trường công lập khá thấp (khu vực thành thị từ 60.000 đồng đến 300.000 đồng; khu vực nông thôn từ 30.000 đồng đến 120.000 đồng; khu vực miền núi từ 8.000 đồng đến 60.000 đồng).siêu thị đồ chơi mầm non Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ . Ảnh: T.Q.
Riêng các cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí. Tuy nhiên, đến nay Nhà nước mới chỉ thực hiện miễn học phí so với giáo dục tiểu học, còn giáo dục trung học cơ sở, em bé mầm non 5 tuổi (học sinh thuộc diện phổ cập) vẫn chưa được miễn học phí. Điều này gây cạnh tranh cho việc huy động trẻ đến trường, nhất là ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc trưng khó khăn.

Ban soạn thảo đã nghiên cứu chế độ học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của 18 nước, trong đó có 4/18 nước miễn hoàn toàn học phí cùng với tất cả các cấp học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông; 6/18 nước miễn hoàn toàn học phí so sánh với giáo dục mầm non; 18/18 nước miễn hoàn toàn học phí so sánh với giáo dục tiểu học; 11/18 nước miễn học phí hoàn toàn so sánh với giáo dục trung học cơ sở; 8/18 nước miễn học phí hoàn toàn với giáo dục trung học phổ thông.

ko kể chế độ miễn học phí, một số nước đã và đang thực hiện các chế độ hỗ trợ giá thành học tập cho học sinh như phân phối không tính phí sách giáo khoa, cấp không tính tiền vở ghi bài, vở viết, giấy bút, hỗ trợ công cụ thể thao, hỗ trợ tiền đi lại cho học sinh...

Ngoài kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo chi hay và chi thực hiện chính sách hình thức cho học sinh miễn, giảm học phí theo quy định ngày nay, khi thực hiện chính sách này, hàng năm, tổng kinh phí ngân sách chi thêm để hỗ trợ để thực hiện chính sách này là: 4.730 tỷ đồng. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện, bằng vận trong 20% chi ngân sách cho giáo dục đào tạo.

Trên cơ sở đánh giá hoạt động chế độ và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Chính phủ thống nhất chủ trương thực hiện chính sách miễn học phí như với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và cung cấp đóng học phí cơ sở ngoài công lập so sánh với em bé, học sinh diện phổ cập, đặc trưng là so với các thôn, xã đặc biệt cạnh tranh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo lao lý của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng;

chắc chắn quyền bình đẳng trong giáo dục của người học thuộc diện phổ cập tại trường công lập và ngoài công lập; biểu lộ tinh thần Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và giảm sút gánh nặng chi phí cho nhiều gia đình nghèo, hoàn cảnh cạnh tranh khi cho con thuộc diện phổ cập đến trường.

Chính phủ sẽ quy định lộ trình thực hiện việc không thu học phí cùng với trẻ con mầm non năm tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập; hỗ trợ tiền đóng học phí cho trẻ em mầm non năm tuổi cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục.

Về chế độ nâng chuẩn trình độ được đào tạo so với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm, dự thảo Luật bổ sung pháp luật chuyển tiếp như sau: “Các luật pháp về trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 70 của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. Chính phủ pháp luật lộ trình thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cùng với nhà giáo chưa đạt chuẩn”.

ngày nay, tổng số giáo viên mầm non (có cả nhà trẻ và mẫu giáo) là 337.488 giáo viên, trong đó số lượng giáo viên đạt chuẩn trình độ trung cấp trở lên là 332.403 giáo viên (chiếm 98,5%).

Nếu tính đạt trình độ từ cao đẳng trở lên, số lượng giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn là 107.150 (chiếm 33,8%). Tổng kinh phí đào tạo nâng chuẩn là khoảng 857,2 tỷ đồng, nếu thực hiện theo lộ trình 5 năm thì mỗi năm chi chỉ khoảng 171,4 tỷ đồng và ngân sách có thể phẳng phiu.

https://thietbimamnon.top/
https://thietbimamnonhavu.com/danh-m...m-non-mau-giao
https://thietbimamnonhavu.com/san-ph...ho-tre-mam-non
https://www.linkedin.com/pulse/mua-b...blog-mầm-non