Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang đã ban hành 17 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, với tổng số tiền xử phạt 126.000.000 đồng.


Đây là số liệu được đưa ra trong báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang. Tag: am thanh bar

Cụ thể, Sở đã thanh tra, kiểm tra 132 cơ sở, trong đó 37 cơ sở karaoke, 26 cơ sở quảng cáo, 12 điểm game bắn cá, 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao, 01 cơ sở massage, 10 điểm chơi lôtô, 13 điểm bán đồ chơi trẻ em, 01 điểm di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh và 12 điểm hoạt động các loại hình văn hóa khác. Đồng thời lập biên bản làm việc, nhắc nhở, buộc cam kết 97 cơ sở; Đình chỉ hoạt động, buộc tháo dỡ, di dời 18 cơ sở; Lập biên bản vi phạm hành chính 17 cơ sở. Các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra sai phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke, quảng cáo, trò chơi điện tử và thể thao. Tag: thiết kế bar

Nhìn chung, công tác thanh tra, kiểm tra đã được triển khai theo kế hoạch, đúng yêu cầu, nội dung đề ra; kết quả thanh tra, kiểm tra ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh và lĩnh vực ngành quản lý./.

Nguồn: toquoc.vn

View more random threads: